Levering & Retouren

 1. Bezorging

De bestellingen worden verzonden via PostNL. De verzendkosten zijn als volgt:

  • € 1.95 voor brievenbus zendingen. Brievenbus zendingen zijn alleen geschikt voor kleine items welke door de brievenbus kunnen. Bijvoorbeeld sleutelhangers, magneten, boekenleggers, onderzetters etc
  • € 6.95 voor orders t/m  € 24,95
  • € 4.95 voor onders van € 25 t/m € 94.95
  • Gratis voor orders vanaf  € 95

2. Leveringstermijn

De bestelling wordt verzonden zodra de betaling is ontvangen. Met als uitgangspunt binnen 2 werkdagen na de betaaldatum. Mochten producten niet meer of binnen de gestelde termijn niet leverbaar zijn zal een alternatief worden geboden of zal, na overleg, de betaling binnen 7 dagen worden terugbetaald. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

3. Prijsopgave en Betaling

Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW. Er zijn geen "verborgen" kosten. Levering is uitsluitend mogelijk tegen vooruitbetaling, tenzij anders is overeengekomen. De gedane prijsopgave is tenminste 7 dagen geldig na verzending van de bevestigingsmail.

4. Klachten en aansprakelijkheid

Klachten dienen binnen 2 dagen na het tijdstip van aflevering van de goederen, schriftelijk of per e-mail te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen.

Mancos en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 24 uur na aflevering te worden gemeld.

5. Herroepingrecht

De wederpartij heeft gedurende veertien dagen na ontvangst van de goederen het recht deze zonder opgave van redenen te retourneren.

De goederen dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de betreffende goederen terugbetaald. De kosten van retourzending komen voor rekening van de wederpartij.

6. Annuleren en retourneren

De wederpartij kan de bestelling annuleren zolang deze nog niet is verzonden. Indien de bestelling verzonden is komen de kosten voor retourzending voor rekening van de wederpartij.

7. Juistheid

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Webwinkel Het varaantje kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Webwinkel Het varaantje is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op ieder recht, verplichting, aanbieding, bestelling en overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing is, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer.

 
Volgende
Categorie
0 items
Best verkopende artikelen
Contact: Eveline Groot Roessink | Adres: Bolkruidstraat 13, 1313KE Almere |

Tel: 06-19046147 | e-mail: eveline@hetvaraantje.nl

KVK: 32157256 | BTW nummer: NL131935811B01 | IBAN Nummer: NL77INGB0658722433

Email:
Wachtwoord:

Find us on Twitter!